www.zupa-vid-varazdin.hr

Vjeronauk

RKT. ŽUPA  SV. VIDA
VARAŽDIN, Kapucinski trg 7.

(042) 213-550
http://www.zupa-vid-varazdin.hr/vjeronauk/

 

RASPORED ŽUPNOG VJERONAUKA
ZA ŠKOLSKU (COVID-19) GODINU 2021. - 2022.


PONEDJELJAK
III. razred – A - VI. Osnovne škole –   ponedjeljak u 16
III. razred – B - VI. Osnovne škole –   ponedjeljak u 17
VIII. razred – A -VI. Osnovne škole –  ponedjeljak u 18

UTORAK
III. razred – C - VI. Osnovne škole –   utorak u 16
III. razred – D - VI. Osnovne škole –   utorak u 17

SRIJEDA
III. razred – A i B - II. Osnovne škole –   srijeda u 16
III. razred – C i D - II. Osnovne škole –  srijeda u 17

ČETVRTAK
VIII. razred – B – VI. Osnovne škole –   četvrtak u 16
VIII. razred – C – VI. Osnovne škole –   četvrtak u 17
VIII. razred – D – VI. Osnovne škole –   četvrtak u 18

SUBOTA
VIII. razred – AB – II. Osnovne škole –  subota u 9,30
VIII. razred – CD – II. Osnovne škole –  subota u 10,30

„AKO VJERU NE POZNAJEMO, NE MOŽEMO JE NI SLAVITI, NI ŽIVJETI NITI ŽIVOTOM SVJEDOČITI“
BEZ ŽUPNOG VJERONAUKA NITKO NE MOŽE PRIMITI SAKRAMENTE KATOLIČKE CRKVE.