www.zupa-vid-varazdin.hr

Sakramenti

Krštenje

Napomena!
Roditelji koji nisu vjenčani, ne mogu krstiti svoje dijete. Ako ne postoji nikakva zapreka, moraju se crkveno vjenčati.
Roditelji koji su civilno, a nisu crkveno vjenčani, a nemaju zapreke za to moraju se prvo vjenčati.
Barem jedan roditelj mora biti kršten i katolik.
Bez dopuštenja župnika i valjanog razloga ne dopušta se krštenje izvan vlastite župe stanovanja.

Prijava i potrebni dokumenti
Krštenje djeteta prijavljuje roditelj, a dovoljno je doći 15-ak dana prije planiranog datuma.
Rodni list djeteta (može i kopija)
OIB djeteta (može i kopija)
Potvrda o vjenčanju roditelja (ili obiteljska knjižica)
Posvjedočenje za kumovanje (ili obiteljska knjižica)
Dopuštenje za krštenje izvan vlastite župe stanovanja – ako se ne pripada ovoj župi (donijeti iz župe stanovanja).

Termini krštenja
Subotom u 16,00 sati.
: : : : :

Služba kuma na krštenju i/ili krizmi

Napomena!
Da bi netko u Katoličkoj Crkvi bio kum ili kuma na krštenju ili krizmi, dotični mora imati primljene sakramente: krštenje, pričest i krizmu.
Ako je osoba koja želi biti kum (kuma) u braku, tada mora biti vjenčana u crkvi i nerastavljena.
Ako je osoba, koja je bila crkveno vjenčana, sada rastavljena, ne može biti kum ili kuma na krštenju i krizmi, ako živi u nekoj drugoj izvanbračnoj vezi.
Ako je osoba, koja je bila crkveno vjenčana, rastavljena i poslije rastave ne živi u nekoj drugoj vezi, može biti kum ili kuma.
: : : : :

Vjenčanje

Napomena!
Na razgovor oko mogućeg datuma i termina vjenčanja u crkvi, potrebno je doći što prije da Vas upišemo u kalendar događaja u župi

Potrebni dokumenti
Krsni i slobodni list ne stariji od 6 mjeseci (dobiva se u župi krštenja)
Potvrda o krizmi
Potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku (vadi se u Matičnom uredu).
Potvrda o završenom zaručničkom tečaju.
Dopuštenje za vjenčanje izvan župe stanovanja (donose oboje zaručnika iz svojih župa stanovanja koji ne pripadaju ovoj župi)

Proba obreda vjenčanja
Četvrtkom u tjednu vjenčanja nakon večernje sv. Mise u 19,30 sati. Prije svete mise se treba ispovjediti i na misi pričestiti – to je duhovna priprava za vjenčanje.

Uređivanje crkve za vjenčanje i drugo
U dogovoru sa župnikom planira se uređenje Crkve.
Sviranje za vrijeme vjenčanja dogovara se sa župnikom.


Kroz korizmu nemamo vjenčanja!
Iz zakona Republike Hrvatske o oblicima sklapanja braka
Brak u Republici Hrvatskoj mogu sklopiti hrvatski državljani i stranci pod zakonom propisanim uvjetima.
Brak se može sklopiti u građanskom obliku i u vjerskom obliku s učincima građanskog braka.
Građanski oblik braka sklapa se isključivo pred matičarem.
Vjerski oblik braka s učincima građanskog braka sklapa se pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom o tome ima uređene pravne odnose.
Osobe koje sklapaju brak u vjerskom obliku s učincima građanskog braka moraju udovoljiti istim uvjetima kao i osobe koje sklapaju brak u građanskom obliku.
Vjerski brak koji nije sklopljen pod uvjetima utvrđenim Obiteljskim zakonom nema učinke građanskog braka.
Osobe koje sklapaju brak u građanskom obliku mogu, prije ili poslije toga čina sklopiti vjerski brak po propisima vjerske zajednice kojoj pripadaju
: : : : :

Prijava za zaručnički tečaj – bližu pripravu za brak

Važna napomena: Uvjet za sklapanje sakramenta ženidbe je pouka zaručnika, bliža priprava za brak ili zaručnički tečaj kojeg zaručnici zajedno moraju proći.

Što je zaručnički tečaj? – Zaručnički tečaj je slijed susreta sa zaručnicima (predavanja) koje zaručnicima stoje na raspolaganju kako bi im bili pomoć u njihovom budućem zajedničkom sakramentalnom, obiteljskom i vjerskom bračnom životu i odgoju djece.

Predavanja na tečaju održavaju: Svećenik-teolog, profesor psihologije, liječnik, bračni par, župnik
Prijava za tečaj: informacije su na WEB stranici Varaždinske biskupije: https://obitelj.biskupija-varazdinska.hr/
: : : : :

Bolesničko pomazanje

Sakrament bolesničkog pomazanja ubraja se među sakrament ozdravljanja. Njime Crkva izražava brigu i za svoje članove koji trpe, pokazujući da ih ne zaboravlja, nego na njih misli, pomaže im i za njih moli, preporučajući ih Gospodinu Isusu da ih spasi, onome koji nevolje uzima na se i sam trpi. “On slabosti naše uze i boli ponese!” (Mt 8,17)

Napomena!
Sakrament bolesničkog pomazanja pomaže ozdravljenju i duše i tijela.
Bolesničko pomazanje nije uvijek i „posljednja pomast“, i onaj ili ona koji ga prima ne znači da će odmah ili ubrzo umrijeti.
Mnogi u strahu od smrti izbjegavaju ovaj sakrament i odgađaju ga do trenutka da im zaista i bude „posljednja pomast“.
Sakrament bolesničkog pomazanja podjeljuje se isključivo osobama teško narušenog zdravlja, onima koji se nalaze u nekoj pogibelji ili prije nekog težeg i neizvjesnog operativnog zahvata.
Sakrament bolesničkog pomazanja može se iznimno i ponovno podijeliti ali samo onima koji su nakon prvog podjeljivanja prizdravili a kasnije se opet teško razboljeli.

Milosni plodovi sakramenta bolesničkog pomazanja
Bolesnik se sjedinjuje s Kristovom mukom za svoje dobro i dobro Crkve.
Prima potporu, mir i ohrabrenje da kršćanski podnosi tegobe bolesti ili starosti.
Prima oproštenje grijeha, ako ga nije mogao primiti u sakramentu ispovijedi.
Ponovno zadobiva zdravlje, ako to koristi duhovnom spasenju i postizanju vječnog života.
: : : : :

Sprovod

Napomena!
Crkveni sprovod ne može dobiti nekrštena osoba, osoba koja ne pripada Katoličkoj Crkvi, ili osoba koja je iz Crkve istupila.
Ako rodbina preminulu osobu sahranjuje izvan Varaždina, prijavljuje sprovod u župu gdje će biti sahranjena (dakle, ne ovdje).
Sprovodna misa (misa zadušnica) u dogovoru sa župnikom može se održati pod redovnom jutarnjom sv. misom u 8:30 sati
Svaka preminula osoba ima pravo na dostojan ispraćaj i molitvu za njezinu dušu, stoga molimo sve sudionike pogrebnog obreda (rodbinu, prijatelje…) da u pogrebnom obredu na groblju i u sv. misi zadušnici u crkvi sudjeluju dostojanstveno u tišini i molitvi, te osobito u pogrebnoj povorci do mjesta ukopa bez priče!

Prijava
Nakon što ste dogovorili pogreb sa upravom Varaždinskog groblja preminulu osobu koja teritorijalno pripada ovoj župi prijavljujete u župni ured.
Sprovod neka prijavljuje član obitelji ili najbliža rodbina, koja znade podatke o pokojniku.
Prilikom prijave sprovoda možete donijeti jednu Osmrtnicu tako da ju možemo staviti u oglasnu ploču ispred Crkve.

Potrebni podaci za preminulu osobu
Datum i mjesto smrti
Ime i prezime (+ djevojačko prezime ako je pokojnik ženska osoba)
Mjesto i datum rođenja
Ime i (dj.) prezime supružnika ili
Ime i (dj.) prezime roditelja
Adresa stanovanja
Je li pred smrt primio sakramente (ispovijed, pričest, bolesničko pomazanje)
Groblje, dan, datum i vrijeme sprovoda
Uzrok smrti