www.zupa-vid-varazdin.hr

Nedjeljna i blagdanska čitanja

 PRVA  NEDJELJA  DOŠAŠĆA

 


Čitanje Knjige proroka Izaije
Iz 2, 1-5

Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu: Dogodit će se na kraju danâ: Gora Doma Gospodnjeg bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: 'Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, pođimo u Dom Boga Jakovljeva! On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer će iz Siona Zakon doći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja.' On će biti sudac narodima, mnogim će sudit' plemenima, koji će mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat' mača protiv naroda nit' se više učit' ratovanju. Hajde, dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo svjetlosti!

 

 PSALAM: 122  (121), 1-2. 3-4. (4b-5. 6-7.) 8-9

Hajdemo radosno u Dom Gospodnji

Obradovah se kad mi rekoše:
"Hajdemo u Dom Gospodnji!"
Eto, noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.


Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena,
plemena Gospodnja,

Po Zakonu Izraelovu,
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice doma Davidova.


Molite za mir Jeruzalemov!
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim
i spokoj u tvojim palačama!


Radi braće i prijatelja svojih
klicat ću: "Mir tebi!"
Radi Doma Gospodina, Boga našega,
Za sreću tvoju ja ću moliti

 

Čitanje Poslanice
   svetoga Pavla apostola Rimljanima
Rim 13, 11-14

Braćo!  Shvaćate ovaj čas: vrijeme je već da se oda sna prenemo, jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerovasmo. Noć poodmače, dan se približi! Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomoru, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom i, u brizi za tijelo ne pogodujte požudama.

 

ALELUJA: Ps 85 (84), 8
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje
I daj nam svoje spasenje.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Mt 24, 37-44

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: „Kao u dane Noine, tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one - prije potopa - jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije - tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti. Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi."