www.zupa-vid-varazdin.hr

Molitva i pobožnost

<<< Želim se vratiti na Početnu stranicu OFS-a <<<

KRŠĆANSKE MOLITVE I ISTINE VJERE

Znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Amen!

Znak križa se se čini tako da kod izgovaranja

U ime Oca" prstima desne ruke dodirnete čelo,
kod "i Sina" dodirnete prsa,
kod "i Duha" dodirnete lijevo rame,
kod "Svetoga" dodirnete desno rame,
te kod "Amen." sklopite ruke.

Oče naš

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje.
Dođi kraljevstvo tvoje.
Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zla.
Amen.

Zdravo Marijo

Zdravo, Marijo, milosti puna,
Gospodin s tobom.
Blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za nas grešnike,
sada i na času smrti naše.

Amen.

Slava Ocu

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova.

Amen.

Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan;
sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih, oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela , život vječni.

Amen.

Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega,
stvoritelja neba i zemlja,
svega vidljivoga i nevidljivoga.
I u jednoga Gospodina Isusa Krista,
jedinorođenoga Sina Božjega.
Rođenog od Oca prije svih vjekova.
Boga od Boga, svjetlo od svjetla,
pravoga Boga od pravoga Boga.
Rođena, ne stvorena,
istobitna s Ocem,
po kome je sve stvoreno.
Koji je radi nas ljudi i radi našega
spasenja sišao s nebesa.
I utjelovio se po Duhu Svetom
od Marije Djevice:
i postao čovjekom.
Raspet također za nas:
pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan.
I uskrsnuo treći dan, po Svetom Pismu.
I uzašao na nebo:
sjedi s desne Ocu.
I opet će doći u slavi
suditi žive i mrtve,
i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.
I u Duha Svetoga,
Gospodina i životvorca;
koji izlazi od Oca i Sina.
Koji se s Ocem i Sinom skupa časti
i zajedno slavi;
koji je govorio po prorocima.
I u jednu svetu katoličku i
apostolsku Crkvu.
Ispovijedam jedno krštenje za
oproštenje grijeha.
I iščekujem uskrsnuće mrtvih.
I život budućega vijeka.

Amen.

Anđeo Gospodnji

Anđeo Gospodnji navijestio Mariji,
I ona je začela po Duhu Svetomu.

Zdravo, Marijo ...

Evo službenice Gospodnje,
Neka mi bude po riječi tvojoj.

 

Zdravo, Marijo ...

I Riječ je tijelom postala,
I prebivala među nama.

Zdravo, Marijo ...

Moli za nas, sveta Bogorodice,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo.
Po istom Kristu Gospodinu našem.
Amen.
Slava Ocu ... (tri puta)

Zdravo, Kraljice

Zdravo, Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo.
K tebi vapijemo prognani sinovi Evini.
K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.
Svrni, dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas
te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje.
O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

Kraljice neba

Kraljice neba, raduj se. Aleluja.
Jer koga si bila dostojna nositi. Aleluja.
Uskrsnu, kako je rekao. Aleluja.
Moli za nas Boga. Aleluja.

Veseli se i raduj se, Djevice Marijo. Aleluja.
Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu. Aleluja.

Pomolimo se: Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj Majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života.
Po istom Kristu Gospodinu našem.

Amen.

Čin vjere

Vjerujem čvrsto sve što je Isus Krist učio i što sveta Katolička Crkva predlaže vjerovati, jer si to objavio Ti, Bože, koji si nepogrješivo istinit. U toj vjeri želim živjeti i umrijeti. O Bože, umnoži moju vjeru!

Čin ufanja

Ufam se u Te, Bože moj, da ćeš im po zaslugama Isusove muke i smrti i po mojim dobrim djelima, učinjenima Tvojom pomoću, oprostiti grijehe i dati nebesku slavu. A to se ufam zato, jer si to obećao Ti, Bože moj, koji si u svojem obećanju stalan i vjeran. O Bože, učvrsti moje ufanje!

Čin ljubavi

Ljubim Te, Bože moj, svim svojim srcem i dušom više nego sve drugo na svijetu, jer si dostojan svake ljubavi, i radi Tebe ljubim svoga bližnjega kao sama sebe. O Bože, užezi ognjem svoje ljubavi moje srce!

Čin savršenog pokajanja

Moj Bože, kajem se i žalim od svega srca, što grijesima uvrijedih tvoju neizrecivu dobrotu. Čvrsto odlučujem da te uz pomoć tvoje milosti neću više vrijeđati, da ću za svoje grijehe činiti dostojnu pokoru i čuvati se grešne prigode. Amen.

MOLITVE KOD STOLA

Prije jela

Blagoslovi, Gospodine, nas i ove tvoje darove što ćemo ih primiti po tvojoj darežljivosti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen - "Očenaš" ili barem "Slava Ocu".

Prije jela

Blagoslovi, Gospodine, nas i ove tvoje darove što ćemo ih sada blagovati i podaj onima koji nemaju. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Poslije jela

Zahvaljujemo ti, svemogući Bože za sva dobročinstva tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. "Očenaš" ili barem "Slava Ocu".

U napasti

Volim umrijeti negoli sagriješiti!
O Gospođo moja, o Majko moja, spomeni se da sam tvoj.
Čuvaj me i brani kao stvar i svojinu svoju.
Isuse, Marijo, Josipe, budite mi u pomoći –
-i po danu i po noći. Amen.

KRATKE MOLITVE

Tijekom dana možemo se uvijek sjetiti Boga kratkim molitvama, kojima upućujemo misli Bogu i zazivamo njegovu pomoć.

. Isuse blaga i ponizna srca učini srce moje po srcu svome!
- Isuse moj, smiluj mi se!
. Bog moj i sve moje!
. Bože u pomoć mi priteci!
. Sve na veću slavu Božju!
. Neka bude volja tvoja!
. Umnoži nam vjeru!
. Zdravo križu nado jedina!
. Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te, jer si svojim svetim križem svijet otkupio.
. Kriste, sine Boga živoga smiluj nam se!
. Gospodine ti znaš sve, ti znaš da te ljubim!
. Sve mogu u onom koji me jača!
. Slatko srce moga Isusa, daj da te ljubim sve to više!
. Slatko srce Marijino budi moje spasenje!
. Isuse, Marijo, Josipe!
. Sveti Mihaele arkanđelu brani me u životu!
. Anđele čuvaru moj uza me stoj!

UČENIK MOLI

U mojoj školi ima mnogo djece. Svi moraju učiti kao i ja, dragi Bože. Katkada je Iako. Katkada teško. želim se uvijek truditi. Naši učitelji imaju mnogo posla da djeci sve dobro objasne. Podaj im strpljivosti s nama. Daj da i u učenju budemo radosni, da jedni drugima pomažemo i da svađe brzo zaboravimo. Budi i u školi s nama i s našim učiteljima.

Za vrijeme škole

Gospodine Isuse Kriste, pripremao si se dugo vremena za svoj nastup u javnosti. I ja želim is­koristiti ovo vrijeme školovanja da kasnije u životu budem koristan. Rekao si da ti mogu najbolje služiti ako iskoristim darove koje si mi dao. Podaj mi radost u učenju. Neka mi Duh Sveti pomogne pogotovo kada mi nije lako.

Blagoslovi moje učitelje. Trudit ću se da budem s njima u dobrim odnosima. Pomogni mi da bez predrasuda razgovaramo. Podaj da nas učitelji ispravno shvate i da nas ozbiljno uzmu, da u sve­mu pravedno odlučuju. Gospodine, jednom ćeš me pitati što sam učinio sa svojim darovima. Želim se truditi da bih ti mogao pravo odgovoriti.

Za roditelje

Dragi Bože, zahvaljujem ti što si me povjerio brizi mojih roditelja. Oni toliko toga čine za mene; molim te daj i meni požrtvovnu ljubav prema njima. Daj da ih uvijek poštujem i slušam. Čuvaj me da ih nikada ne rasrdim i ne ražalostim svojom neposlušnošću ili zloćom. Ne daj da im ikada budem na sramotu svojim zlim ponašanjem ili zlim životom. Daj da im uvijek budem pokoran i odan. Dragi Bože, usrdno te molim da mojim roditeljima bogato naplatiš svu njihovu ljubav prema meni i sve žrtve i muke koje oni podnose za mene. Daj da sve što za mene učine bude spas za njihove duše i za njihov vječni život. Amen.

Molitva za braću i prijatelje

Bože, hvala ti što nisam sam, što si mi dao braću, sestre i prijatelje. S njima rastem, igram se i učim. Učini da im budem dobar brat (sestra) i vjeran prijatelj (prijateljica). Učini da se sve više volimo i tebe sve bolje upoznajemo.

Oče naš - razmatranje

Oče: Veliki, neizmjerni, tajanstveni Bog - moj je pravi Otac. Ja nosim tragove njegove dobrote i ljubavi. Ja sam dijete ljubavi. Imam Oca koji me voli, koji mi se veseli, koji u meni uživa. Koliko ova temeljna istina moje vjere oživljuje, pokreće, preobražava moje misli, riječi, djela, čitavo moje biće?

Naš: On nije samo moj Otac. On je Otac svakoga čovjeka, svih ljudi. Zato smo mi svi braća i sestre. Skrivena povezanost jedva se primjećuje. Treba puno truda i vremena da nam se pročiste oči srca da prepoznamo sve ljude kao svoju braću i sestre. Kako ću u konkretnim ljudima prepoznati da su djeca Božja, za njih i s njima moliti, raditi?

Koji jesi: Bog nije iluzija, imaginarna čežnja ljudskoga bića za snagom, nježnošću, ljubavlju. Bog je najstvarnija stvarnost - temelj svake druge stvarnosti. Kako se stvarnost da Bog postoji odražava na moj život, na moje misli, riječi, djela?

Na nebesima: Osim ovoga vidljivog svijeta postoji isto tako stvaran, nevidljiv, duhovni svijet. Heb 11,3 kaže da "vidljivo nije nastalo iz vidljivoga, nego iz nevidljivoga". Koliko je nevidljiva, duhovna stvarnost prisutna u mom načinu razmišljanja i djelovanja?

Sveti se ime Tvoje: Kad upoznamo Boga kakav jest, trebat će nam vječnost da ga dostojno proslavimo, predanje čitava bića Bogu da izreknemo ono što Bog zaslužuje. Koliko se po meni Bog sada slavi?

Dođi kraljevstvo tvoje: Kraljevstvo istine i pravde, ljubavi i mira, kraljevstvo svetosti i milosti, punina sreće i blaženstva. Čežnja za srećom su tragovi toga Kraljevstva u mome srcu.

Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji: Volja Božja je Božja ljubav prema meni i svemu stvorenom. On zna i hoće ono što je za nas najbolje - zato želim da bude onako kako On hoće. Dopuštam li da volja Božja po savjesti upravlja mojim životom?

Kruh naš svagdanji daj nam danas: Kruh je život i sve ono što čuva i produžuje život. Povjeravam li rado Bogu svoj život i sve što taj život podržava? Očekujem li s povjerenjem Božju pomoć u svim mojim tjelesnim i materijalnim potrebama?

I otpusti nam duge naše: Svi smo tako otrovani grijehom da se ne možemo sami izbaviti od toga zla koje nam pripravlja smrt. Kad nam Bog oprosti grijehe, postajemo slobodni od zla i ne bojimo se smrti jer smo "iz smrti prešli u život".

Kako i mi otpuštamo dužnicima našim: Kad kažem bratu, sestri: Opraštam ti, jeka mojih riječi od Božjega Srca meni govori: Opraštam ti.

I ne uvedi nas u napast: Ne dopusti, Oče, takve okolnosti u kojima se neću moći osloboditi zavodljivosti grijeha. Neka mi Tvoja snaga i milost budu štit i obrana!

Nego izbavi nas od zla: Snagom svoga Duha pobijedi zlo u meni i oko mene da živim u dobroti, istini, ljubavi.

 

Glavne istine katoličke vjere

 

1. Samo je jedan Bog, a tri su božanske osobe : Otac i Sin i Duh Sveti.

2. Bog je sve stvorio, sve uzdržava i upravlja.

3. Duša je čovječja besmrtna.

4. Sin je Božji postao čovjekom i otkupio nas svojom smrću na križu.

5. Milost je Božja potrebna za spasenje

6. Bog će dobro nagraditi vječnom nagradom , a zlo kazniti vječnom kaznom.

Deset zapovijedi Božjih

1. Ja sam Gospodin Bog tvoj ; nemaj drugih bogova uz mene
2. Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud.
3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji.
4. Poštuj oca i majku , da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji.
5. Ne ubij.
6. Ne sagriješi bludno.
7. Ne ukradi.
8. Ne reci lažna svjedočanstva.
9. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga.
10. Ne poželi nikakve tuđe stvari.

Pravila  za  život

1. Vjerovat ću u Boga , ljubit ću ga svim srcem.
2. Hvalit ću Boga i molit ću mu se.
3. U nedjelju i blagdane ću s Božjim narodom slaviti Euharistiju.
4. Poštovat ću roditelje i imati na pameti da sam i ja odgovoran za našu obitelj.
5. Čuvat ću svoje zdravlje i s poštovanjem njegovati svoje tijelo.
6. Poštovat ću svakog čovjeka.
7. Svakome ću pomagati, nikome neću štetiti.
8. Rado ću posuđivati i dijeliti s drugima ono što imam.
9. Uvijek ću govoriti istinu.
10. Svoje ću dužnosti savjesno izvršavati.

Pet  zapovijedi  crkvenih

1. Svetkuj zapovjedne blagdane i slušaj pobožno svetu Misu u nedjelju i zapovjedne blagdane.

2. Posti zapovjedne poste i u određene dane ne mrsi.

3. Svake se godine najmanje jedanput ispovjedi i o Uskrsu pričesti.

4. Drži se ženidbenih zakona svete Crkve.

5. Doprinosi za crkvene potrebe.

Dvije zapovijedi ljubavi

1 Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom ( Mt 22, 37).

2. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe (Lk 10, 27)

Zapovijed ljubavi prema neprijateljima

"Ljubite svoje neprijatelje, činite dobro onima, koji vas mrze,
i molite se za one koji vas progone i kleveću,
da budete sinovi svoga nebeskoga Oca koji daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima"

( Mt 5,44-45 )

Zapovijed ljubavi prema bližnjemu

" Novu vam zapovijed dajem : Ljubite jedan drugoga!
Kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedan drugoga " (Iv 13,34 )

Dvije zapovijedi naravi

1. Ne čini bližnjemu što ne bi želio da on tebi učini!
2. Čini bližnjemu što bi želio da on tebi učini!

Osnovne kršćanske dužnosti

1. Kloni se grijeha
2. Drži Božje zapovijedi i živi kreposno

Sedam svetih sakramenata

1. Krštenje
2. Potvrda (krizma)
3. Euharistija (sv.Pričest )
4. Pomirenje ( ispovijed, pokora )
5. Bolesničko pomazanje
6. Svećenički Red
7. Ženidba

 

Sedam darova Duha Svetoga

1. Mudrost
2. Razum
3. Savjet
4. Jakost
5. Znanje
6. Pobožnost
7. Strah Božiji

Kreposti

Najvažnije su kreposti tri bogoslovne :vjera , ufanje i ljubav.

Bog ih u nas ulijeva , one uređuju naš odnos prema Bogu i posebno nas povezuju s njime.
Naš odnos prema bližnjemu i sve naše čudoredno vladanje uređuju čudoredne kreposti.

Glavne su čudoredne kreposti : razboritost , pravednost , jakost i umjerenost.

Četiri bogoslovna djela

( ukratko)

Bože , vjerujem u tebe , jer si nepogrešivo istinit.
Bože , ufam se u tebe , jer si beskrajno milosrdan.
Bože , ljubim te , jer si neizmjerno dobar.
Bože , kajem se što sam te povrijedio, jer si neizmjerno dobar i pravedan.

Četiri stvari potrebne da se spasimo

1. Vjera
2. Ufanje
3. Ljubav
4. Dobra djela

Tri neprijatelja naše duše

1. Svijet
2. Đavao
3. Neuredne sklonosti duše i tijela

Posljednje stvari čovječje

Smrt, sud, nebesko blaženstvo za dobre, a pakao za zle.
" U svim djelima svojim spomeni se posljednjih stvari pa nećeš nikada sagriješiti " ( Sir 7,36)

 

Osam blaženstava

1. Blaženi siromašni u Duhu jer je njihovo kraljevstvo nebesko.
2. Blaženi žalosni, jer će se utješiti.
3. Blaženi krotki, jer će baštiniti zemlju.
4. Blaženi koji gladuju i žeđaju pravde jer će se nasititi (pravde)
5. Blaženi milosrdni, jer će milosrđe postići.
6. Blaženi koji su čista srca, jer će gledati Boga.
7. Blaženi miroljubivi, jer će se zvati sinovi Božji.
8. Blaženi koji su prognani radi pravednosti, jer je njihovo kraljevstvo nebesko ( Mt 5,3-10)

Sedam duhovnih djela milosrđa

1. Neodlučna savjetovati
2. Neuka poučiti
3. Grešnika pokarati
4. Žalosna i nevoljna utješiti
5. Uvredu oprostiti
6. Nepravdu strpljivo podnositi
7. Za žive i mrtve Boga moliti

Sedam tjelesnih djela milosrđa

1. Gladna nahraniti
2. Žedna napojiti
3. Siromaha odjenuti
4. Putnika primiti
5. Bolesna i utamničenika pohoditi
6. Roba otkupiti
7. Mrtva pokopati

Tri evanđeoska savjeta

1. Svojevoljno siromaštvo
2. Vjekovita čistoća
3. Potpuni posluh starješini u svakoj stvari koja nije grijeh.

 

Pet stvari potrebitih da se dobro ispovjedimo

1. Promisliti grijehe
2. Pokajati se za grijehe
3. Odlučiti temeljito da se nećemo više na grijehe povratiti
4. Ispovjediti pravo i skrušeno sve svoje grijehe
5. Izvršiti pokoru naređenu

Sedam glavnih grijeha

1. Oholost
2. Škrtost
3. Bludnost
4. Zavist
5. Neumjerenost u jelu i piću
6. Srditost
7. Lijenost

Šest grijeha protiv Duha Svetoga

1. Ne ufati se u spasenje
2. Zlo se ufati u spasenje bez dobrih djela
3. Protiviti se istini poznatoj
4. Zavidjeti duhovnim dobrima svoga bližnjega
5. Otvrdnuti u grijehu
6. Ne pokajati se ni na smrti

Dvanaest tuđih grijeha

( Kako postajemo dionici tuđih grijeha)

1. Savjetovati bližnjega na grijeh
2. Zapovijedati bližnjemu da griješi
3. Privoljeti bližnjega na grijeh
4. Nagovarati bližnjega na grijeh
5. Hvaliti tuđi grijeh
6. Šutjeti na tuđi grijeh kad smo ih dužni očitovati
7. Ne ukoriti tuđe grijehe
8. Pomagati onomu koji čini grijeh
9. Braniti tuđi grijeh
10. Odobravati tuđi grijeh
11. Smijati se tuđem grijehu
12. Praviti šale na račun tuđeg grijeha

MOLITVA KRUNICE

Kako se moli krunica?

Uzevši krunicu u ruku poljubi se sveti križ izgovarajući riječi:

Isuse,
to je Tebi za ljubav,
za obraćenje grešnika
i kao naknada za uvrede
koje se nanose svetom i
bezgrešnom Srcu Marijinu!

Dalje se nastavi znakom križa:

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Držeći križ izmoli se Apostolsko vjerovanje:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan;
sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi
žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen.

Nakon vjerovanja, na prvo zrno koje slijedi poslije križa moli se:

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje.
dođi kraljevstvo tvoje;
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od Zla.
Amen.

Na sljedeća tri zrna mole se tri Zdravomarije s nakanama:
1. Zdravo, Marijo, milosti puna,
Gospodin s tobom.
Blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.

Koji neka nam umnoži vjeru.

Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za nas grešnike,
sada i na času smrti naše.
Amen.

2. Zdravo, Marijo, milosti puna,
Gospodin s tobom.
Blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.

Koji neka nam učvrsti nadu.

Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za nas grešnike,
sada i na času smrti naše.
Amen.

3. Zdravo, Marijo, milosti puna,
Gospodin s tobom.
Blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.

Koji neka nam usavrši ljubav.

Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za nas grešnike,
sada i na času smrti naše.
Amen.

Na petom zrnu moli se:

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova.
Amen.

Uvijek iza Slava Ocu dodaje se molitva koju je Gospa naučila djecu u Fatimi, a glasi:

O moj Isuse,
oprosti nam naše grijehe,
očuvaj nas od paklenoga ognja,
dovedi u raj sve duše,
osobito one, kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje.
dođi kraljevstvo tvoje;
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od Zla.
Amen.

Zatim se prijeđe na molitvu desetice t.j. otajstava (radosna, žalosna, slavna i svjetla) ovisno u kojem se danu moli:

(Radosna otajstva – Ponedjeljak i Četvrtak,
Žalosna otajstva – Utorak i Petak,
Slavna otajstva – Srijeda, Subota i Nedjelja,
Otajstva svjetla – Četvrtak i Subota.)

Uvijek je dobro da nakon pročitanog otajstva, što će ga molitelj razmatrati, uslijedi kratko razmišljanje o tom otajstvu.

U svakom otajstvu (desetici) moli se jedan Očenaš, deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu i Fatimska molitva.

Preporuča se nakon pet desetica izmoliti Očenaš, Zdravomariju i Slava Ocu na čast Duhu Svetome po nakani Svetoga oca, te dodati molitvu Zdravo Kraljice i Lauretanske litanije.

Koja su to otajstva krunice?

§  RADOSNA OTAJSTVA:

1. Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela.
2. Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.
3. Koga si, Djevice, rodila.
4. Koga si, Djevice, u hramu prikazala.
5. Koga si, Djevice, u hramu našla.

§  ŽALOSNA OTAJSTVA:

1. Koji se za nas krvlju znojio.
2. Koji je za nas bičevan bio.
3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio.
4. Koji je za nas teški križ nosio.
5. Koji je za nas raspet bio.

§  SLAVNA OTAJSTVA:

1. Koji je od mrtvih uskrsnuo.
2. Koji je na nebo uzašao.
3. Koji je Duha Svetoga poslao.
4. Koji je tebe, Djevice, na nebo uzeo.
5. Koji je tebe, Djevice, na nebu okrunio.

§  OTAJSTVA SVJETLA:

1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio.
3. Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
4. Koji se na Gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
5. Koji nam se u otajstvu Euharistije darovao.

 

<<< Želim se vratiti na Početnu stranicu OFS-a <<<