www.zupa-vid-varazdin.hr

Početna

7. NEDJELJA KROZ GODINU


Srijeda: Pepelnica – Čista srijeda. Kod svake mise u 7, 8,30 i 19 sati bit će obred pepeljenja. Započinje vrijeme Korizme – odricanja, pokore, slušanja Božje Riječi, vrijeme duhovne obnove kojom se pripremamo za najveći kršćanski blagdan – Uskrs. To je vrijeme u kojem duhovno treba imati prednost pred materijalnim. Ne smijemo dozvoliti da nas duh ovoga svijeta zarobi, već da se pridružimo Crkvi koja nas poziva na odricanje od grešnog načina života i u liturgiji nudi Božji poziv na obnovu i rast u duhovnom životu.


Četvrtak: iza večernje mise je klanjanje pred Presvetim.


Petak: u 18,30 je pobožnost križnoga puta.

Sljedeća nedjelja je 1. Korizmena. U 16,30 je pobožnost križnoga puta.
To je prva nedjelja u mjesecu. Sabiru se novčani prilozi za odgoj i obrazovanje svećeničkih i redovničkih zvanja.
Iza mise u 17 sati, s početkom u 18 sati bit će roditeljski sastanak za roditelje učenika 3. razreda 2. i 6. osnovne škole koji će ove godine ići na prvu pričest.