www.zupa-vid-varazdin.hr

Početna

1. NEDJELJA DOŠAŠĆA

29.11.2020.

Današnjom nedjeljom započinje vrijeme Došašća – koje traje kroz četiri nedjelje, do blagdana Božića. To je vrijeme koje poziva na sabranost, duhovnu obnovu i rast u vjeri. Dođite na misu, sudjelujte u životu Crkve i pripremajte se za blagdan Rođenja Kristova. Duhovna obnova života je najvažnija a sve ostalo nema nikakve vrijednosti bez toga.

Od sutra, pa svaki dan u tjednu do blagdana Božića bit će ujutro u 6 sati adventske mise „Zornice“. Zato neće biti uobičajene mise u 7 sati ujutro. Ostale mise radnim danom su u 8,30 i 19 sati.

Župnog vjeronauka do daljnjega nema.

Kroz ovaj tjedan slavimo:

Ponedjeljak: Sv. Andrija, apostol

Četvrtak: sv. Franjo Ksaverski, svećenik, misionar

Slijedeća nedjelja je Druga nedjelja Došašća. Mise su po običaju. Svečano se slavi u župi sv. Nikole – biskupa, zaštitnika našega grada. Svečana sveta misa bit će u crkvi sv. Nikole u 18 sati.To je prva nedjelja u mjesecu, sabiru se prilozi za svećenička i redovnička zvanja.

Franjevački svjetovni red poziva vas da se uključite u akciju Socijalne samoposluge „Kruh sv. Antuna“ kojom se prikupljaju trajne živežne namirnice i higijenske potrepštine za najpotrebitije obitelji i pojedince sada prije blagdana Božića. Svoj prilog možete donijeti na portu Kapucinskog samostana. Unaprijed hvala svim dobročiniteljima!

 

DRAGI VJERNICI!
S OBZIROM NA SITUACIJU U KOJOJ SE
NALAZIMO, IMATE MOGUĆNOST UZETI
UPLATNICU SA ŽIRO-RAČUNOM NAŠE
ŽUPE SV. VIDA I OD KUĆE UPLATITI SVOJ
DAR – OBITELJSKI ILI DONACIJU ZA
ŽUPU SV. VIDA U VARAŽDINU.
OD SRCA VAM HVALA NA SVAKOJ VRSTI
POMOĆI!
Fra Mirko Kemiveš, župnik

 

IBAN: HR4023600001102041773

 

 

 

 

 

BIOGRAFIJA - BONO ZVONIMIR ŠAGI

BONO ZVONIMIR ŠAGI, sin  Stjepana Šagi i Ane r. Bunić, rođen je 11. prosinca 1932. godine u Brodarovcu, župa i općina Maruševec, Varaždinska županija. Osnovnu školu pohađao u Druškovcu 1940-1944. (1943. treći razred u Maruševcu, jer je škola u Druškovcu bila zbog ratnih okolnosti zatvorena).  Gimnaziju u Varaždinu: prvi razred 1944/5 u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji, a kad je ta klasična gimnazija ukinuta, drugi razred 1945/6 na Realnoj gimnaziji u Varaždinu, a ostale razrede od 1946 -1952. u Zagrebu na Nadbiskupskoj Klasičnoj gimnaziji. U kapucinski red stupio 17. rujna 1950. u Varaždinu, doživotne redovničke zavjete položio u Zagrebu 4. listopada 1955. za svećenika zaređen 2. studenoga 1958. u Varaždinu, a svoju mladu misu imao je 9. XI. 1958. u Maruševcu.
Diplomirao teologiju 1959. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.
Svećeničku službu započeo kao vjeroučitelj u župi sv. Mihaela u Zagreb/Dubravi 1958-1961. Nakon što je ukinut vjeronauk u školi prvi je u Zagrebu organizirao redovni tjedni vjeronauk u župi za srednjoškolce i studente.
U ožujku 1961. poslan u Varaždin po želji Nadbiskupa Franje Šepera da pripremi osnivanje župa sv. Vida u Varaždinu i sv. Mihaela u Sračincu. Župe su osnovane 8. listopada 1961. Od te godine do danas 2008. godine vrši službu župnika župe sv. Vida u Varaždinu uz suradnju ostale braće svećenika varaždinskog Kapucinskog samostana, uz to je još od 1965. – 1971. upravljao i župom Sračinec. Službu župnika župe sv. Vida obavljao je do svoje 75. godine kada je prema propisima crkvenog prava dao ostavku na tu dužnost u srpnju 2008. godine. U više mandata bio i gvardijan Kapucinskog samostana u Varaždinu.
U pet trogodišnjih mandata bio je biran za provincijala Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića (1973-1982 i 1988-1992) i u jednom mandatu (1976-1979) predsjednik Konferencije viših redovničkih poglavara (svih provincijala) u tadašnjoj Jugoslaviji (KVRPJ). Aktivno je sudjelovao na četiri generalna kapitula Reda u Rimu i svojim doprinosom sudjelovao u pokoncilskoj obnovi redovničkih pravila i kanonskih propisa glede redovnika.
Bavi se pretežito pastoralnom (kontekstualno-praktičnom) teologijom, suvremenom kršćanskom duhovnošću, praktičnom problematikom redovništva i Socijalnim naukom Crkve. S tog je područja napisao više knjiga i više stotina, što stručnih i znanstvenih, što publicističkih članaka, odnosno eseja. Do sada ima 17 objavljenih knjiga.
Od 1988/9. do 2001/2. vanjski predavač na Institutu za kršćansku duhovnost pri KBF-u u Zagrebu.
Od 1984-2005. godine stalni je kolumnist u katoličkoj obiteljskoj reviji Kršćanske sadašnjosti KANA (kolumna U sadašnjem trenutku), Od 1987-1992. glavni i odgovorni urednik AKSA-e (Aktualnosti Kršćanske sadašnjosti), a od 1993.-2002.  godine glavni urednik revije za propovjednike Služba Riječi, koju izdaje također Kršćanska sadašnjost. U toj je reviji napisao devet godišta homilija za sve nedjelje i blagdane u godini. Objavljuje članke u raznim časopisima: Svesci, Bogoslovska smotra i dr., te sudjeluje na teološkim i drugim simpozijima, javnim tribinama itd.
Za svoj rad dobio je mnoga priznanja i nagrade: od Hrvatskog Novinarskog Društva dobio je nagradu „Marija Jurić Zagorka“ za kolumnu 1996. godine. Dobitnik je Plakete Grada Varaždina 1996. godine. Dobitnik je nagrade varaždinske županije za životno djelo godine 2002, a godine 2008. proglašen je počasnim  građaninom općine Maruševec. 30. VI. 2014. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović dodijelio mu je odlikovanje „Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića“. 25. X. 20014. Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku dodijelilo mu je Ekumensku povelju.
Umro je u varaždinskoj bolnici u ponedjeljak 16. XI. 2020. u 21,42.