www.zupa-vid-varazdin.hr

Nedjeljna i blagdanska čitanja

28. NEDJELJA KROZ GODINU

 

Čitanje Knjige Mudrosti
Mudr 7, 7-11

Pomolih se i razbor dobih; zavapih i primih duh mudrosti. Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom. Nisam je htio uspoređi¬vati ni s draguljima, jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska, a srebro je prema njoj kao blato. Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote i zavolio više od svjetlosti, jer njezin sjaj bez prestanka svijetli. A s njome su mi došla sva dobra i od ruku njezinih blago nebrojeno.
Riječ Gospodnja.

 

Psalam:  Ps 90, 12-17

Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo!

Nauči nas dane naše brojiti
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš?
Milostiv budi slugama svojim!

Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Obraduj nas za dane kad si nas šibao,
za ljeta kad smo stradali!

Neka se na slugama tvojim
pokaže djelo tvoje
i tvoja slava na djeci njihovoj!

Dobrota Gospodina, Boga našega,
nek bude nad nama!
Daj da nam uspije djelo naših ruku,
djelo ruku naših nek uspije!

 

Čitanje Poslanice Hebrejima
Heb 4, 12-13

Živa je riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun.
Riječ Gospodnja.

 

Aleluja:  Mt 5, 3

Blago siromasima duhom:
njihovo je kraljevstvo nebesko.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Mk 10, 17-30

U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita:
»Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?«
Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? ¬ Nitko nije dobar doli Bog jedini!
Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!
Ne otmi! Poštuj oca ¬svoga i majku!«
On mu odgovori: »Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.«
Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: »Jedno ti nedostaje!
Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu.
A onda dođi i idi za mnom.«
On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.
Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: »Kako li će teško imućnici u kraljev¬stvo Božje!«
Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ¬ponovi:
»Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«
Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: »Pa tko se onda može spasiti?«
Isus upre u njih pogled i reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!«
Petar mu poče govoriti: »Evo, mi sve osta¬vismo i pođosmo za tobom.«
Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca,
ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu,
s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni.«
Riječ Gospodnja.