www.zupa-vid-varazdin.hr

Aktivnosti u Mjesnom bratstvu

<<< Vrati me na početnu stranicu, molim <<

 

 

 

 

 

PROGRAM 2017.

1.život u bratstvu

 • mjesečna skupština……prvi ponedeljak u mjesecu (ukoliko nije moguće, sljedeći ponedeljak)
 • sjednica vijeća- jednom u dva mjeseca, srijedom
 • franjevačka krunice-ponedeljkom prije večernje sv. mise (nema u korizmi, svibnju i listopadu)
 • susret trajne formacije -.jednom mjesečno, ponedeljkom
 • susret kandidata u početnoj formaciji - dva puta mjesečno, petkom, do zavjetovanja
 • susret kandidata u uvođenju
 • karitativna akcija za socijalnu samoposlugu (u župi sv. Vida) -. do 20. U mjesecu
 • volontiranje u socijalnoj samoposluzi
 • susret srijedom  s korisnicima Doma Lekić - srijedom od 16.00
 • posjet domovima Lekić i Matija Babinec - za Uskrs i Božić
 • sudjelovanje u akcijama udruge Betlehem

 

 • susret biskupa Josipa Mrzljaka s bratstvom sv. Ivana Krstitelja i našim: 4.3.2017.
 • blagdan sv. Feliksa Kantalicijskog, zaštitnika mjesnog bratstva: 18.5.2017.
 • blagdan sv.Ljudevita kralja, suzaštitnika OFS-a: 25.8.2017.
 • blagdan Sv. Franje: 3- 4. 10.2017.
 • blagdan sv. Elizabete, suzaštitnice OFS-a:17.11.Franjevački svjetovni red (OFS)                                                              
 • duhovne vježbe u bratstvu
 •  zavjetovanje kandidata i obnova zavjeta: na blagdan sv. Franje 4.10.

 • • sv. misa za pokojne članove OFS-a

  2. život u područnom i nacionalnom bratstvu
  • kapitul područnog bratstva bl. Alojzije Stepinac:.18.3. i 10/11.11.2017.
  • tematski susret za formaciju odgovornih u bratstvima: 28-30.4.2017, Glavotok
  • hodočašće područnog bratstva bl. Alojzije Stepinac: 27.5.2017. Čuntić
  • duhovne vježbe područnog bratstva bl. Alojzije Stepinac2017. 6-9. 7.2017, Tabor
  • regionalni tematski susret formacije

  3. život u župi sv. Vida
  • SVETA MISA
  • Klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom
  • Molitva krunice
  • Križni put u korizmi
  • Korizmene tribine: srijedom
  • Škola kršćanskog nauka u adventu: srijedom


   


 

SMJERNICE 2017.

 

MOLITVA I LITURGIJA     

  Molitva je temelj života svjetovnih franjevaca, susret s Gospodinom.   Nastojaćemo duhovno rasti u osobnoj i zajedničkoj molitvi i sudjelovati u liturgiji I sakramentalnom životu Crkve. Neka nam sv. misa bude na prvome mjestu.  Nastojaćemo redovito moliti Tri Očenaša na molitvene nakane bratstva i molitvu za franjevačko svjetovno zvanje.  

FORMACIJA

 Trajna formacija je bitna sastavnica svjetovnog  franjevaštva. Važno je čitati, upoznavati i razmatrati Božju riječ, osobito Evanđelje. Potrebno je upoznati se i s dokumentima Crkve, najprije Katekizmom, Spisima sv. Franje i Pravilom i Generalnim konstitucijama OFS-a, životopisima svetaca i dr.  Formaciju ćemo provoditi kroz mjesečne susrete trajne formacije ( ciklus tema: Molitva sv. Franje, prema programu nacionalnog bratstva), duhovni nagovor duhovnog asistenta na mjesečnoj skupštini i malu školu svjetovnog franjevaštva (ciklus tema: Franjevački poziv i poslanje za život u Crkvi ,svijetu i obitelji), u sklopu koje ćemo temu upoznati na mjesečnoj skupštini i nastojati je promišljati i živjeti u svome svakodnevnom životu.  U formaciji može pomoći knjižnica i informativni listić bratstva i drugi formativni sadržaji koje imamo.  Poticat ćemo i uključivanje u formativne sadržaje i događaje u župi i dr.

SUDJELOVANJE U ŽIVOTU BRATSTVA  

 Poticati ćemo svu zavjetovanu braću i sestre da aktivno sudjeluju u životu i djelovanju bratstva prema svojim mogućnostima.  Moguće je prihvaćati različite privremene i stalne dužnosti i sudjelovati u radu sekcija bratstva. Težiti ćemo uspostaviti komunikaciju s onim članovima koji nisu već duže vremena prisutni u bratstvu. Posvetiti ćemo osobitu brigu za bolesne i starije članove, i sjećati se pokojne braće i sestara. Nastojaćemo izgrađivati svijest da je mjesečna skupština središnje mjesto okupljanja bratstva i istinski susret braće i sestara i radost bratskog zajedništva, te bi bilo lijepo i potrebno da svi koji nisu opravdano spriječeni sudjeluju na skupštini.

PROMICANJE ZVANJA I UKLJUČIVANJE NOVIH ČLANOVA

 Truditi ćemo se svim vjernicima približiti franjevačku svjetovnu duhovnost, prvenstveno vlastitim osobnim primjerom i djelovanjem bratstva. Cijelo bratstvo je pozvano moliti za franjevačko svjetovno zvanje. Organizirati ćemo tokom godine susrete u svrhu promicanja zvanja, a i koristiti ćemo i sredstva komunikacije (npr. listići, oglasi i dr.).  S aspirantima i kandidatima ćemo provoditi formaciju prema: Programu formacije u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije, nacionalnog bratstva, i uključivati ih u život bratstva.

DJELOVANJE BRATSTVA    

Karitativno djelovanje važna je sastavnica našega bratstva. Sudjelovat ćemo u radu socijalne samoposluge, posjećivati starije i nemoćne osobe u domovima Lekić i Matija. Ovo djelovanje provoditi ćemo kroz karitativnu sekcij bratstva. Prisutnost i djelovanje u svijetu važna je za OFS. Nastaviti ćemo sudjelovati u akcijama udruge „Betlehem“ i priključiti se u skladu sa svojim mogućnostima i ostalim inicijativama koje promiču kršćanske i općeljudske vrijednosti. Nastojati ćemo se formirati za ovo djelovanje(prvenstveno kroz malu školu svjetovnog franjevaštva) i promišljati što kao bratstvo možemo učiniti. Ovo ćemo djelovanje provoditi kroz sekciju za prisutnost i djelovanje u svijetu.

FRAMA

 Nastaviti ćemo moliti za osnutak bratstva FRAME pri kapucinskom samostanu u Varaždinu. Spremni smo, kao svjetovni franjevci laici pomoći u skladu s svojim mogućnostima u privlačenju i okupljanju onih mladih koji žele nasljedovati sv. Franju u Franjevačkoj mladeži.Prijedlog  je da se jedan član našeg bratstva osobito posveti ovome pozivu.