www.zupa-vid-varazdin.hr

Početna

 Liturgijska godina "B"

 

 

27. NEDJELJA KROZ GODINU.

14.10.2018.

Ponedjeljak: Sv. Terezija Avilska, karmelićanka, naučiteljica crkve
Svaki ponedjeljak na večer u 19,30 je redoviti vjeronauk za srednjoškolce i mlade, koje pozivamo da bolje upoznaju svoju vjeru. Ostali vjeronauk u župi odvija se prema rasporedu.


Srijeda: sv. Ignacije Antiohijski, biskup i mučenik


Četvrtak: Sv. Luka, evanđelist


Petak: sv. Petar Alkantarski, franjevac


Sljedeća nedjelja je 29. Kroz godinu. To je misijska nedjelja – molit ćemo za naše misionare i sakupljati novčane darove za misije.


Pouka za odrasle koji nisu kršteni ili nisu primili sakramente sv. Pričesti ili sv. Potvrde je svaki petak ili subote u 17 sati.


Naša Hrvatska kapucinska provincija ovih dana slavi 400. Obljetnicu dolaska Kapucina u Zagreb na Gornji grad, a to je bilo davne 1618. godine. Završetak ove proslave bit će u nedjelju 28. X. 2018. kada će u crkvi sv. Leopolda Bogdana Mandića u Gornjoj Dubravi u Zagrebu svečanu svetu misu u 11 sati predvoditi kardinal Josip Bozanić.

 

 

INFORMACIJE ZA SVI KOJI SE ŽELE VJENČATI

U ŽUPI SVETOG VIDA U VARAŽDINU

Kapucinski trg 7 - Tel. 042/213 do 550

1. Najprije dolazite i dogovorite se o terminima ženidbe , da vas uvrstimo u kalendar događaja u župi, jer ima i drugih koji žele vjenčati (možda na isto vrijeme).

2.      GDJE stanujete . Barem jedno - zaručnik ili zaručnica, treba biti član naše župe, tj. stanovati u našu župu. Ako ni Jedno NE stanuje u Nasu župu, tada Je potrebno SUGLASNOST ŽUPNIKA ZA VJENČANJE Izvan vlastitog župa, koju izdaje župnik zaručnika ILI zaručnice.

3.      GDJE STE kršteni ? Za vjenčanje Je required KRSNI POPIS (NE stariji OD 6 mjeseci) Iz župa GDJE Ste kršćani, Osima ako Je kršteni u župi sv. Vida u Varaždinu, onda ne treba krsni popis.

4. javite se na tečaj PRIPRAVE ZA brak u varaždinskoj biskupiji (ILI nekoj drugoj biskupiji ako šta je to prikladno) i donesite POTVRDU O pohađanju odjeća tečaja. predhodno i ja ću vam ati raspored Tečajeva i prijavnicu.

5.      Mjesec i pol prije, javite se na matični URED , gdje ćete dobiti Zelene formulare o ispunjavanju predpostavki za sklapanje ženidbe u vjerskom obliku (državni vjenčanje).

6.      Mjesec dana prije ženidbe javite se ovom župnom uredu s prikupljenim svim dokumentima (krsnim listovima, dopušteno za ženidbu izvan vlastitog župa, ako je potrebno, s dokumentima Iz Matičnog ureda i potvrde o obavljenom tečaju pripreme za brak) kako bismo započeli POSTUPAK ZA ŽENIDBU , t adu priliku treba navijestiti zaručnike u župi u kojoj živi. Tada trebate znati imena i prezimena kumova, zanimanje i adresu.

7.      U četvrtak prije ženidbe  (Koja je obično u subotu poslijepodne) u 18,50 dođite na sv. ispovijed, misu i pričest da se duhovno pripremite za ovaj važan čin. Iza dolazi u Župni ured da zajednički prođu Obred vjenčanja i dogovorimo sve detalje oko sakramenta vjenčanja.